PILOT AMPHORA
BOUTIQUE HOTEL
ÅR 2018 BÖRJADE PILOT BEACH-FÖRETAGET DE FÖRSTA UTGRAVNINGARNA I OMRÅDET FÖR ATT BYGGA NYTT HOTELL.

Under utgrävningarna hittades trasiga keramiska bitar från olika typer av krukor, keramiska behållare och byggnadsföremål. Fynden vidarebefordrades för vidare utredning av arkeologer. Resultaten visade att hotellet byggdes på ett område där en keramikverkstad hade funnits under
2:a århundradet.

När Pilot Amphora slutfördes 2019 hade hotellet också ett separat utställningsområde för att hedra områdets historia och arv. Utställningen visar originalkopiorna och platsen där rekvisita hittades. Och baserat på och referens till denna historia har resultatet blivit ett modernt boutique hotell designat med hänvisning till naturens och jordens färger och platsens keramiska historia.